Kategorier

Seksuel chikane

Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem, og desværre et velkendt et af slagsen.

Flere og flere – især unge og kvinder – oplever at blive chikaneret når de er på arbejde, og det er uanset hvilken branche de arbejder i. På denne side kan du læse mere om, hvordan FIU-Ligestilling arbejder for at komme problemet med seksuel chikane til livs.

Flere historier skal frem i lyset Seksuel chikane er ofte forbundet med skam og for mange er det derfor svært at fortælle andre om det, de har været udsat for. Der er brug for at få kortlagt både karakteren og omfanget af problemet. Det vil gøre det nemmere at sætte ind overfor seksuel chikane og samtidig hjælpe til at aftabuisere emnet.

FIU-Ligestilling opfodrer derfor alle til at dele deres historier om seksuel chikane på hjemmesiden www.everydaysexism.com/dk.
Organisationen Everyday Sexism Project arbejder for at sætte fokus på den sexisme og chikane som især kvinder udsættes for, ved at indsamle historier fra hele verden. På hjemmesiden kan man dele sine historier anonymt.

Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem Seksuel chikane er både ulovligt, belastende for arbejdsmiljøet og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Chikane er et problem og skal ikke være en naturlig del af kulturen, tonen eller jargonen på arbejdspladsen. Hvis bare én kollega oplever, at tonen på jobbet er ubehagelig, så er det et fælles ansvar for ledelsen og alle ansatte at sørge for, at arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Derfor mener FIU-Ligestilling, at alle arbejdspladser bør udtrykke en klar holdning til seksuel chikane og mobning. Vi arbejder for, at alle personalepolitikker indeholder et afsnit, hvor arbejdspladsen tager klart afstand fra chikane og præsenterer en beredskabs- eller handleplan, der klarlægger, hvordan chikane skal håndteres.

Sådan defineres seksuel chikane i Ligebehandlingsloven § 1, stk. 6 står der:

”Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning, at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”

Det der definerer seksuelt chikanerende handlinger er altså, at de er uønskede. Det betyder også, at det er den der udsættes for chikane, der afgør, hvornår en handling opfattes som krænkende, nedværdigende eller ubehagelig.

FIU-ligestillingspartnerskabet deltager i et EU-projekt, ASTRAPI, hvor formålet er at forebygge seksuel chikane. Projektet indebærer blandt andet udvikling af strategier, viden og værktøjer til at skabe nye metoder til forebyggelse af seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Om indhold, partnere mv se mere her: https://astrapi-project.eu/