Kategorier

Partnervold og vold i hjemmet

Lidt under 100.000  mennesker i Danmark er berørt af partnervold enten som voldsudsatte eller som voldsudøvere. Hovedparten af de voldsudsatte er kvinder og børn, ca. 28.000 kvinder udsættes for vold og ca. 22.000 børn er vidne til eller udsættes for vold i hjemmet. Ca. 28.000 mænd udsætter deres nuværende eller tidligere partner for vold. Ca. 8.900 mænd udsættes for vold og i 2/3 af tilfældene anslås det, at disse har en mandlig partner. Der er ikke nogle danske undersøgelser af vold i lesbiske parforhold – dog beretter LOKK at også lesbiske henvender sig i kvindekrisecentrene.

FIU-Ligestilling har især fokus på arbejdspladsen som et sted for forebyggelse og håndtering af vold. Undersøgelser viser, at partnervolden også er udstrakt til arbejdssituationen, og 83% af de voldsramte kvinder oplever, at volden påvirker deres arbejdssituation. Nogle har oplevet at blive truet eller chikaneret på selve arbejdspladsen af voldsudøveren, nogle har oplevet at blive nægtet at tage på arbejde, nogen er ophørt med at arbejde pga. af voldsudøverens chikane. Derudover medfører volden større sygefravær og mindre lyst til at indgå i arbejdspladsens udvikling.

Derfor har FIU-Ligestilling især haft fokus på at klæde tillidsrepræsentanter og kollegaer på, sådan at de kan blive opmærksomme på voldsudsatte kollegaer, og hvordan de kan støtte voldsudsatte og voldsudøvere til at komme ud af volden. Der har også været fokus på at aftabuisere vold, så det bliver lettere for voldsramte kollegaer at søge hjælp og for tillidsvalgte og kollegaer at hjælpe voldsramte kollegaer. En metode har været at se på personalepolitikker, der kan gennemføres på en arbejdsplads for at give udsatte for partnervold mulighed for at komme ud af volden.
Et nyt fokusområde er digital vold.

Relaterede kurser