Kategorier

Ligeløn

Selvom Danmark har en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, at kvinder gennemsnitligt tager længere uddannelser, og at der nu i mange år har været en lov om ligeløn, tjener kvinder stadig mindre end mænd. Ved Danmarks Statistiks seneste opgørelse fra 2022 var løngabet på 12,2%, hvilket vil sige, at kvinders standardberegnede timeløn er godt en ottendedel mindre end mændenes.

En stor del af forskellen mellem mænd og kvinders løn, kan forklares med det kønsopdelte arbejdsmarked. Altså det faktum, at mange kvinder arbejder i det offentlige, hvor lønnen er lavere end i det private, hvor flest mænd arbejder. Men selv når der tages højde for uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion, findes der en lønforskel mellem kvinder og mænd på 7%.

Tillidsrepræsentanter spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre et retfærdigt lønsystem, ved f.eks. at stille krav om åbenhed og gennemskuelighed og bedre information om ankemuligheder. Derfor er ligelønsområdet et vigtigt indsatsområde for FIU-Ligestilling. FIU-Ligestillings ligelønsarbejde har fokus på at præsentere de tillidsvalgte for lønstatistikker og baggrundsviden omkring sammenhænge mellem kønsroller, det kønsopdelte arbejdsmarked og ligelønssager. Derudover handler det om at klæde tillidsvalgte på i forhold til at forstå løndannelse og lønsystemer ud fra et kønsperspektiv, og træne i at lave kønsneutral jobvurdering. Der er også fokus på at uddanne tillidsvalgte til at blive i stand til at genkende en ligelønssag. Det gøres ved at undervise i lovgivningen og juridiske forhold via praktiske øvelser.