Kategorier

Etnisk ligestilling

Vores arbejdspladser bliver heldigvis mere og mere mangfoldige. Det stiller nye krav til tillidsrepræsentanten om kulturforståelse og viden om interkulturel kommunikation (kommunikation mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund). Det er både vigtigt, når det handler om at varetage kollegaer med etnisk minoritetsbaggrunds interesser, at få hverdagen og samarbejdet på arbejdspladsen til at glide, og når det handler om organisering af etniske minoriteter.

Derfor indeholder FIU-Ligestillings indsats for etnisk ligestilling uddannelse af tillidsvalgte i at skabe rummelige arbejdspladskulturer, styrkerne ved mangfoldighed på en arbejdsplads og viden om konsekvenser af stereotyper og fordomme. Derudover trænes tillidsrepræsentanter i at være brobyggere, at skabe fællesskab på tværs af kultur og forbygge fordomme, mobning og usaglig forskelsbehandling.

Der er også udfordringer med etniske minoriteters politiske repræsentation i FH-fagbevægelsen. Etniske minoriteter er underrepræsenterede i både medlemstal, andelen af tillidsvalgte og blandt valgte og ansatte i fagbevægelsen. Derfor laver FIU-Ligestilling aktiviteter, som har til formål at klæde medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund på til at stille op som tillidsvalgt eller være fagligt aktiv på anden vis. Derudover har FIU-Ligestilling lokale netværk for fagligt aktive etniske minoriteter.

Arbejdet med at forebygge og modarbejde diskrimination og forskelsbehandling er også en del af indsatsen for at opnå etnisk ligestilling. Der kan både være tale om direkte eller indirekte diskrimination eller strukturel diskrimination. Direkte diskrimination er f.eks., hvis en arbejdsgiver nægter at ansætte en person med henvisning til personens etniske baggrund. Indirekte diskrimination er f.eks., hvis en ansøger tvinges til at tage en dansktest på et niveau, der er højere end hvad, der er nødvendigt for at udføre arbejdet. Der kan også være tale om ubevidste diskriminerende strukturer i f.eks. fagbevægelsen, som afholder de etniske minoriteter i at opnå tillidsposter. FIU-Ligestilling arbejder med at klæde tillidsvalgte på til at være opmærksomme på – og kunne modarbejde og slå ned på de forskellige former for diskrimination.