Kategorier
Værktøjer & Materialer / Seksuel chikane

Arbejdshæfte til at forebygge og håndtere seksuel chikane

Seksuel chikane er fortsat en alvorlig udfordring, der ikke kun påvirker den enkelte medarbejder, men også skader arbejdsmiljøet, samarbejdet og virksomheden. Arbejdsgivere har et afgørende ansvar for at sikre, at deres arbejdsplads er fri for seksuel chikane, og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan spille en stor rolle i både at forebygge og håndtere chikanen.

Dette arbejdshæfte er lavet med det formål at bistå dig som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant i dine bestræbelser på at forebygge og håndtere seksuel chikane på din arbejdsplads. Hæftet indeholder både viden og værktøjer til at skabe en tryg og respektfuld arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og kan udfolde deres potentiale. For at du kan bruge hæftet aktivt i dit arbejde, har vi indsat plads til, at du kan udfylde skemaer og lave noter til dig selv – derfor er hæftets viden om seksuel chikane kortfattet. Hvis du har lyst til at lære mere om, hvilke dynamikker der er på spil i seksuel chikane, kan du finde vores mere uddybende guides her.

Hæftet er struktureret i fem afsnit, der alle har til formål at støtte dig i at igangsætte konkrete initiativer på din arbejdsplads:

  1. Arbejdsgiveransvar: Fokuserer på arbejdsgiverens juridiske og moralske ansvar for at forebygge seksuel chikane og skabe et trygt arbejdsmiljø.
  2. Risikovurdering: Her er der redskaber til, hvordan I kan identificere og evaluere risikofaktorer for seksuel chikane på jeres arbejdsplads.
  3. Personalepolitik: Lav en effektiv personalepolitik, der fastlægger klare retningslinjer for adfærd og håndtering af chikanesager.
  4. Dialog: Dette afsnit hjælper jer med at bryde tabuet og starte samtalen om et emne, der kan være svært at tale om.
  5. Adfærdskodeks: Få indsigt i hvordan I kan udvikle og implementere et adfærdskodeks, der fremmer respekt og samarbejde på arbejdspladsen.

Vi opfordrer dig til at bruge dette arbejdshæfte som en vejledning til at skabe en arbejdsplads, hvor seksuel chikane forebygges og håndteres, og hvor medarbejdernes trivsel og sikkerhed prioriteres højt. Dit engagement i dette arbejde er afgørende for at skabe en positiv forandring, og vi er overbeviste om, at din indsats vil gøre en væsentlig forskel.

Tak for din dedikation til at fremme et sundt og respektfuldt arbejdsmiljø.
FIU-Ligestilling
2023