Kategorier

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder.

Kønsopdelingen starter allerede, når unge vælger uddannelse: 81% af pigerne og 65% af drengene vælger en gymnasial uddannelse (BUM 2018). Og når unge tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, vælger pigerne i højere grad en mellemlang uddannelse, mens drengene vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Opdelingen bliver endnu tydeligere, når unge skal vælge fag. Piger vælger oftest fag inden for omsorgssektoren, kontor og humaniora, imens drenge arbejder inden for de mere håndværksprægede fag, teknik og IT.

En betydningsfuld faktor for det kønsopdelte arbejdsmarked er, at der er forskellige forventninger til de forskellige køn og fasttømrede forestillinger om, hvad mænd og kvinder er gode til. På trods af at samfundet er i udvikling, forventes det fortsat at kvinder er hovedansvarlige for den praktiske og følelsesmæssige omsorg i familien, og der er derfor også en forestilling om, at de foretrækker et job med faste arbejdstider, rutine- og driftsopgaver. Mænd betragtes stadig som hovedforsørgere, der forventes at prioritere karriere og arbejdspladsens behov over familien. Kvinder anses som samlende og sociale med sans for detaljer. Mænd opfattes som værende gode til teknik og mekanik med sans for maskiner og det fysiske.

FIU-Ligestillings indsats på dette område går især ud på at modvirke stereotype fortællinger om mænds og kvinders evner samt kompetencer, og forestillinger om hvilke jobs mænd og kvinder kan besidde. Vi arbejder med dette på både kurser og konferencer, hvor vi bl.a. præsenterer ny viden om handlemuligheder til at bryde kønsstereotype valg på uddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Kender du ordene “kønnet socialisering”? Hvis ikke, så bliv klogere på hvad de betyder for dit arbejdsliv i vores korte “explainer” her: