Kategorier

Lige repræsentation af kvinder og mænd

Lige repræsentation er en stor udfordring i fagbevægelsen ligesom i det øvrige samfund. Kvinder i fagbevægelsen er underrepræsenteret som afdelingsformænd samt i forbundenes og FH’s forretningsudvalg og hovedbestyrelser. Kvinderne er bedre repræsenteret i de kvindedominerede forbund end i de mandedominerede forbund, men selv i mange af de kvindedominerede forbund er kvinder underrepræsenteret på de høje niveauer.

Andelen af kvindelige medlemmer i LO-forbundene udgør 48 %. Blandt LO-tillidsrepræsentanter udgør kvinderne ca. 34 %. Kvinders andel ved forbundenes egne kongresser, LO-kongressen og hovedbestyrelserne udgør ca. 30 %. I de forbund som har et forretningsudvalg, udgør kvinders andel af pladserne under 20 %. 2 ud af 19 forbundsformænd er kvinder. Ca. 18% af afdelingsformændene er kvinder. (2003)

FIU-Ligestillings indsats på dette område indeholder bl.a. træning i gennemslagskraft og lederskab for minoriteter og kvinder samt kurser i feministisk lederskab for både kvinder og mænd. Derudover arbejder FIU-Ligestilling med at samle viden om og redskaber til at fremme repræsentationen – f.eks. gennem netværksinitiativer, mentorskaber og brug af sociale medier.