Kategorier

Lige repræsentation i toppen


Der er flere danske topchefer, der hedder Lars eller Peter, end der er kvinder. Det er et problem, da det betyder, at halvdelen af den danske befolkning ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i erhvervslivets top.

Det samme problem gælder i fagbevægelsen. Andelen af kvindelige medlemmer i FH-forbundene udgør 55,9% (2022). Men de fleste FH-medlemmer har en mandlig forbundsformand. Af de 65 medlemsforbund i FH har 60% en mandlig formand.

FIU-Ligestillings indsats på dette område indeholder bl.a. træning i gennemslagskraft og lederskab for minoriteter og kvinder samt kurser i feministisk lederskab for både kvinder og mænd. Derudover arbejder FIU-Ligestilling med at samle viden om og redskaber til at fremme repræsentationen – f.eks. gennem netværksinitiativer, mentorskaber og brug af sociale medier.