Kategorier

Mænd og sundhed

Danske mænd lever 3-5 år kortere end danske kvinder og er ikke gode til at opdage, lytte til og reagere på sygdomssymptomer. De kommer for sent i kontakt med sundhedssystemet, er underforbrugere af forebyggelse og er underbehandlede både i forhold til psykiske og fysiske sygdomme. Mænd er i højere grad end kvinder ansat i farlige jobs såsom bygningsarbejde, politi, militær, landbrug, fiskeri, råstofudvinding, industri og transport, og mænd står for 92% af alle arbejdsulykker. Samtidig har mænd en usundere livsstil, og de ryger, drikker og overspiser mere end kvinderne. FIU-Ligestilling arbejder med oplysning om ulighed i sundhed og mænds underbehandling.

FIU-Ligestilling har også i samarbejde med forbundene udviklet arbejdspladsbaserede sundhedsprojekter, hvor der arbejdes med at undersøge og forbedre arbejdstagernes sundhedsniveau.