Kategorier

Fædrebarsel

Barselsområdet og forældreskab er et af de områder, hvor der fortsat er meget uligestilling. Fædre har langt fra de samme barselsrettigheder som mødre, og fædrene tager kun 11% af den barsel, som afholdes i Danmark (2017). Samtidig ønsker 70% af de danske fædre at holde en længere barsel.

4 ugers barsel med dagpenge før fødslen og 14 ugers barsel med dagpenge efter fødslen er øremærket til moren, og kun 2 uger er øremærket til faren (eller medmoren). Der er 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som er til deling mellem forældrene. Fædrene i de øvrige nordiske lande tager mere barsel end de danske fædre. På Island og i Sverige er det ca. 30% og i Norge 20% af orloven som holdes af far. 

Ubalance i fordelingen af barsel skyldes – udover den ulige lovgivning – også kulturelle barrierer hos både mænd, kvinder, på arbejdspladsen og i samfundet. Barriererne, og de manglende øremærkede rettigheder til far, har bl.a. den konsekvens, at mænd står overfor en svær forhandlingssituation i både hjemmet og på arbejdspladsen, hvis de vil holde en længere barsel. Mødre opfattes i høj grad stadig som den primære forælder i hjemmet. Måske har faren sværere ved at forhandle barslen hjem med sin arbejdsgiver, måske er han dyrest at have gående hjemme, fordi han tjener mest, måske er mor ikke så glad for at dele barslen med far, eller måske synes han, det er ”lettest” at overlade pasningen af det lille barn til moren.

FIU-Ligestillings indsats på dette område består i at formidle viden og værktøjer, der kan motivere fædrene til at udnytte deres barselsrettigheder og mødre til at se gevinsterne ved dette. Bl.a. klædes tillidsvalgte på til at kunne lave personalepolitikker, der kan fremme fædres brug af barselsorlov.

Relaterede kurser