Kategorier

Ligestilling af personer med handicap

Der er stor forskel på beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med og uden handicap. Kun 52% af personer med handicap er i beskæftigelse, i modsætning til en beskæftigelse på 79% hos personer uden handicap.  Dette til trods for at flere undersøgelser viser, at mange personer med et handicap selv vurderer, at de sagtens kan og gerne vil arbejde.

En rapport fra Det centrale handicap råd konkluderer, at hvis man over 10 år kan få blot én procent, svarede til 6000 personer med handicap i den arbejdsdygtige alder, i ordinære job, kan samfundet tjene 10 mia. kroner . Gevinsten er 3,3 mia. kr., hvis samme antal kommer i fleksjob.

I FIU-Ligestilling har vi en vision om at udbyde uddannelser og kurser til fagbevægelsens tillidsvalgte og medlemmer, som skal skabe øget ligestilling på arbejdspladsen, i fagbevægelsen og i det omkringliggende samfund. På samme måde som ligestilling fokuserer på køn, etnicitet og seksuel orientering, indgår også ligestilling af personer med handicap. Det er ikke noget FIU-ligestilling har haft særlig stor fokus på tidligere, men i samarbejde med Det centrale Handicapråd gør FIU-ligestilling nu en indsats for, at forbedre vilkårene for personer med handicap på arbejdsmarkedet.

FIU-Ligestilling har derfor udarbejdet forskelligt materiale, så du og dine kolleger kan blive klogere på området. Vi har blandt andet lavet et kort undervisningsforløb til virksomheder, som kan undervise medarbejdere på området, og har desuden udgivet en pjece om mangfoldighed på arbejdspladsen – med fokus på at få flere personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Du kan blive klogere på emnet samt finde viden om, hvad det vil sige at have en kollega med handicap i pjecen: Ny kollega med handicap

Relaterede kurser