Kategorier

Diskrimination og usaglig forskelsbehandling

FIU-Ligestilling arbejder bredt med at forebygge og modvirke diskrimination på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, løn- og arbejdsvilkår, afskedigelse eller forskelsbehandling i form af en ikke-inkluderende arbejdspladskultur. Indsatsen indbefatter, at tillidsvalgte lærer om relevant lovgivning som ’Loven om Ligebehandling’ og ’Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet’, så de er klædt på til at opspore og køre diskriminationssager. Derudover er der også fokus på, hvordan de tillidsvalgte kan arbejde med at skabe en inkluderende og diskriminationsfri arbejdspladskultur.

FIU-Ligestilling har også arbejdet med mangfoldighedsledelse og mangfoldig personalepolitik (HRM), som en metode til at forebygge diskrimination.

Relaterede kurser