Kategorier

Mangfoldig organisering

Den danske model og faglig organisering for etniske minoriteter og arbejdsmigranter

Danmark er kendt for sin særlige ”danske model”, hvor arbejdsmarkedet reguleres via overenskomstaftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, og hvor organiseringsgraden er høj. Samtidig er arbejdsmarkedet kun i mindre grad reguleret af lovgivning. I Danmark er man altså som arbejdstager i høj grad beskyttet i kraft af, at man er fagligt organiseret, og kun i mindre grad via lovgivning.

Arbejdsmigranter og etniske minoriteter har for manges vedkommende ikke den samme viden som etniske danskere, om hvordan det danske arbejdsmarked fungerer eller om deres arbejdstagerrettigheder. Derfor er de i risikozonen for at blive dårligt behandlet, få overtrådt deres rettigheder og blive udsat for social dumping – hvilket også sætter det danske løn- og arbejdsvilkår niveau under pres. Derfor er udbredelse af viden om det danske arbejdsmarked og faglig organisering målrettet etniske minoriteter og arbejdsmigranter et indsatsområde for FIU-Ligestilling.