Kategorier

Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv

Sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv (SMAF) er afgørende for alle medarbejdere, men især for at forældre har samme muligheder som andre på arbejdspladsen. Hvis arbejdslivet ikke kan kombineres med et familieliv, så udelukker man indirekte mødre og fædre fra at trives og gøre karriere. Da det ofte er kvinder, der tager det største ansvar for børn og/eller hjem, og der er flere enlige mødre end fædre, vil en arbejdsplads med ringe mulighed for at kombinere arbejdsliv og familieliv indirekte diskriminere kvinder. Og samtidig er det en forhindring for, at mænd kommer mere på banen i forhold til børn og hjem.

Kvinder bruger i gennemsnit 3,5 time om dagen på husholdningsarbejde, mens mænd i gennemsnit bruger 2,5 time. Kvinder med børn bruger knap 4,5 time om dagen, mens mænd med børn bruger 2¾ time om dagen på husholdningsarbejde. Mænd bruger knapt en time mere på erhvervsarbejde end kvinder (2018).

FIU-Ligestillings indsats har fokus på at formidle viden om relevante personalepolitikker, der kan give medarbejdere gode muligheder for at hente og aflevere børn i institutioner, have fleksible regler i forhold til børns sygedage, tandlægebesøg, arbejdstider etc.