Kategorier

Vores Arbejde

FIU-Ligestilling (Fagbevægelsens Interne Uddannelser – Ligestilling) er et partnerskab mellem fagforbundene 3F, Serviceforbundet, Dansk Metal, Dansk Sygeplejeråd og HK, der udbyder uddannelse primært til fagbevægelsens tillidsvalgte med henblik på at skabe øget ligestilling på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i det omgivende samfund.

FIU-Ligestillings formål er at uddanne tillidsvalgte i fagbevægelsen, så de kan varetage opgaver på arbejdspladserne med øje for fagbevægelsens ligestillingspolitiske mål. Det vil sige arbejde med at forebygge og modvirke diskrimination og forskelsbehandling samt at skabe rum for mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i det omkringliggende samfund.

Vi udvikler, planlægger og gennemfører aktiviteter, der klæder tillidsvalgte og medlemmer på til at varetage og udvikle deres jobfunktioner og tillidshverv på baggrund af viden om køn og kulturforståelse. FIU-Ligestilling arbejder især med køn og etnisk ligestilling, men også diskrimination på baggrund af handicap, religion, alder og seksualitet er også fokusområder.

Læs mere om vores arbejde via menuen til højre, eller se hvad 3 tillidsvalgte siger om det her: