Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Hvor køn er vores sundhed?

Materiale til kurser og diskussion om sundhed, køn og samfund

Sundhed og sundhedsvæsenet har gennem de seneste år været blandt nogle af de mest diskuterede emner i Danmark.
Hårrejsende historier om folk, der mistede deres helbred, indtægt og arbejde på grund af ventetider fik afgørende
betydning i valgkampen 2001 – men emnet er lige så varmt i dag.

Undervejs har store spørgsmål berørt os alle. Rygerne har fået deres frihed begrænset via lovgivning. Vi er blevet bombarderet med opfordringer til at leve sundere uanset vores muligheder. Kampagner for at mindske sygefraværet har ført til forandringer på de fleste arbejdspladser.

Det er alt sammen foregået under en regering, der hovedsagelig insisterer på private løsninger – både for sundhedsvæsenet og for den enkelte. Det går stik imod mange af fagbevægelsens instinkter og dyrt vundne erfaringer.

Arbejdspladsernes tillidsfolk er blevet udfordret. Pludselig skulle de tage stilling til, om deres overenskomst eller lokalaftale skulle indeholde et alternativ til det offentlige sundhedsvæsen, som det danske velfærdssamfund ellers i årtier har været stolt af at kunne tilbyde gratis til alle. De skulle svare på kollegers spørgsmål, om private sundhedsforsikringer er en hjælp eller et bidrag til at nedbryde de kollektive goder, der er blevet kæmpet for gennem årtier. Kampagner mod sygefravær fulgtes af krav om motion, bedre kost og et sundere liv; på mange arbejdspladser førte dette til større livs- og arbejdsglæde, på andre til stigende ubehag når medarbejdere følte sig mobbede over deres liv, vaner og vægt.

I samme periode har et øget produktionskrav ført til stigning i antallet af kolleger, der bukker under for stress og
psykisk pres, sådan at disse to forhold er blevet de væsentligste årsager til langtidssygemeldinger og førtidspensionering.

Det blev også tydeligere for flere, at der er store uligheder i danskernes sundhed – først og fremmest socialt, men også regionalt. For mange var det nyt, at der også er stor forskel på mænds og kvinders sundhed – kønnet er et overset men
vigtigt forhold, især når vi vil gøre en fælles indsats for at forbedre sundheden.

Læs mere om sundhed og køn i folderen: Hvor køn er vores  sundhed?