Kategorier
Værktøjer & Materialer / Andre emner Kønsligestilling Mænd og ligestilling

Ulighed i Sundhed. Hvor køn er vores sundhed?

Rapport skrevet på baggrund af ‘Projekt Ulighed i Sundhed’ 2013

Ulighed i Sundhed – kan og skal forebygges
Kortuddannede mænd dør mere end fire år tidligere end kollegaer med en længere uddannelse, og for kvinder er forskellen næsten lige så stor. Det er en forskel, der de seneste år er blevet stadig større, uden at samfundet har gjort noget ved det.

Ulighed i sundhed gælder ikke kun på tværs af uddannelsesgrupper, store forskelle ses også mellem kvinder og mænd, også her er der mere end fire års forskel i levealder. Derfor er det vigtigt at se på forskellene. For blot at nævne nogle af de gennerelle forskelle fra andre undersøgelser, så vurderer mænd generelt deres helbred mere positivt end kvinder, mens kvinderne har længere levetid. Kvinderne er oftere syge og har især en højere forekomst af muskel- og skeletsygdomme. Mænd opsøger derimod ikke så ofte egen læge som kvinder. Det er den triste baggrund for 3F’s projekt ”Ulighed i sundhed” og baggrunden for, at FIU ligestilling har fundet det interessant, med kønsbrillerne på, at dykke længere ned i undersøgelsen. Projektet er det hidtil største af sin slags.

Det har både undersøgt, hvor de største problemer med sundheden findes, og hvordan de kan løses, både for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed. Cirka 6000 medarbejdere og 53 arbejdspladser fik i 2011 et sundhedstjek via 3F.
Efterfølgende fik 49 af arbejdspladserne endnu et tjek i 2012. Arbejdspladserne kom fra industri-, transport- og rengøringsområdet.

Samfundet har lavet en forebyggende sundhedsindsats. Men den har mest rettet sig mod de højtuddannede og dem, der allerede lever sundt. Sundheden gøres i stadig højere grad til den enkeltes problem, frem for at se på de rammer og muligheder folk har.

Branchemæssigt ser det værst ud i rengøringsbranchen, det gælder f.eks. når vi ser på, hvor hårdt arbejdet er og hvor hårdt det slider på kroppen, men det gælder også, når vi ser på de biologiske målinger, der er foretaget. Hver tredje, der er blevet testet her, er blevet anbefalet at søge egen læge for nærmere undersøgelser, mod kun hver femte generelt i projektet, et tal der svinger meget fra arbejdsplads til arbejdsplads – nemlig fra 3 til 59 procent. Tre fjerdedel af de, der arbejder i rengøringsbranchen i projektet, er kvinder.

Langt de fleste vil gerne forbedre deres sundhed som fx at spise sundere, motionere mere og droppe rygning. Men der er brug for initiativer, der tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag.

Hvordan ville vores eget helbred være, hvis vi havde en hverdag med op til 10 timers hårdt fysisk arbejde? Hvis vi havde nul indflydelse og var under konstant tidspres? Hvis vi ikke havde nogen kantine, ingen frugtordning eller mulighed for at snakke med kolleger i løbet af arbejdsdagen? Ville vi selv have overskud til at leve sundt?

Forord ved,
Jane Korczak, næstformand i 3F
FIU-Ligestilling