Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling Kønsligestilling Ligebehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar

Stress fra personligt problem til fælles ansvar
Guide til forebyggelse og håndtering af stress med blik for mangfoldighed

Stress er et udbredt problem blandt LO-lønmodtagere. Ca. 15 % af LO-lønmodtagerne føler sig ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ofte eller hele tiden stresset – 18 % af kvinderne og 11 % af mændene. Derfor er det rigtig vigtigt, at du som tillidsvalgt – både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant – har indblik i og ved hvordan, du kan håndtere og forebygge stress på din arbejdsplads. Det er denne guides formål at bidrage til dette.

Det er din opgave som tillidsvalgt at sikre, at I som arbejdsplads løbende er opmærksom på hvilke forhold på arbejdspladsen, som kan medvirke til stress. Både gennem dialog med kollegaerne og ved at være opmærksom på, om nogle viser tegn på begyndende stress. På den måde kan I gribe ind i tide og skabe de nødvendige forandringer, der skal til for at forebygge stress.

Derudover spiller du som tillidsvalgt en vigtig rolle i forhold til at støtte og sikre en god dialog med kollegaer, der er blevet sygemeldt med stress, så de får de bedste muligheder for at vende godt tilbage til arbejdet, når de er klar til det.

Denne folder giver dig som tillidsvalgt inspiration og  andlingsanvisninger til, hvordan du kan forebygge og håndtere stress med blik for mangfoldighed. Det betyder at du undervejs i folderen får anbefalinger til, hvad du især skal være opmærksom på med hensyn til henholdsvis mandlige og kvindelige kollegaer og minoriteter på arbejdspladsen – såsom kollegaer med etnisk minoritets baggrund eller bi- og homoseksuelle og transkønnede kollegaer.

Tekst skrevet af Kristine Esrom Raunkjær, FIU-Ligestilling.
Feedback fra: Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal, Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal og Alex Haurand, Frispark.

Oktober 2016

Download guiden her.