Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Mænd og ligestilling Vold i hjemmet/Vold i nære relationer

Forslag til personalepolitik med henblik på at forebygge vold

Når man vil arbejde med at forebygge og bekæmpe vold i hjemmet, er det en fordel at arbejdspladsen har udarbejdet en personalepolititik med en køreplan for, hvem der gør hvad, så det ligger klart hvad der skal gøres, og hvordan man kan få hjælp. Her har vi udviklet et udkast til en personalepolitik som arbejdspladser og tillidsvalgte kan tage udgangspunkt i, når de vil kickstarte arbejdet med at formulere en tilsvarende politik.