Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Mænd og ligestilling Vold i hjemmet/Vold i nære relationer

Gode råd og fif: Forebyggelse af partnervold med fokus på voldsudøveren

Når man som arbejdsplads vil arbejde med ar forbygge partnervold, kan det være godt med støtte til hvad man skal være opmærksom på. Derfor har FIU-Ligestilling udviklet denne oversigt med gode råd og fif til, hvordan man får gang i arbejdet. I oversigten er der især fokus på, hvordan man får den voldsudøvende kollega i tale på en imødekommende og virksom måde.