Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling Kønsligestilling

Mangfoldig medarbejderrekruttering: Guide til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Mange virksomheder står i disse år overfor at skulle søge flere medarbejdere og lærlinge. Det er en oplagt anledning til at tænke i nye baner i forhold til rekruttering af medarbejdere, så det kan sikres, at der er kollegaer nok til at løfte opgaverne. Kvinder og etniske minoriteter er i dag kun repræsenteret i en lille grad i mange håndværkerfag og industrifag. De kunne potentielt i fremtiden bidrage med nye ideer og flere hænder i industrien og indenfor håndværksfagene.

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilken indflydelse, du som tillidsrepræsentant har på rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. Nogle steder er man i høj grad involveret i forhold at hjælpe virksomheden til at få fat i de medarbejdere og lærlinge, der er brug for, og som passer ind i kollegagruppen. Andre steder bliver den tillidsvalgte først orienteret, når de nye medarbejdere er ansat. Som tillidsrepræsentant kan du via dialog og gode argumenter arbejde på at få større indflydelse. På samme måde kan du også arbejde for at sikre, at virksomheden tænker mere mangfoldigt, når der skal ansættes nye medarbejdere, så medarbejdersammensætningen i forhold til fx køn og etnicitet kan blive mere mangfoldig.

Denne udgivelse er en guide til, hvordan du som tillidsvalgt kan hjælpe din arbejdsplads med at orientere sig mere mangfoldigt, særligt i forhold til køn og etnicitet, når der skal ansættes nye  medarbejdere.

Guiden indledes med en generel introduktion til, hvordan man kan arbejde med mangfoldig rekruttering. Det vil sige, hvordan man som virksomhed sikrer en retfærdig rekrutteringsproces, hvor man er opmærksom på, at vanetænkning og fordomme ikke spænder ben for at se potentialet i kandidater, der adskiller sig fra den medarbejdergruppe, man allerede har. Denne del henvender sig primært til tillidsrepræsentanter. Derefter er der fokus på, hvordan man som virksomhed kan arbejde med at sikre trivsel blandt kvindelige medarbejdere og medarbejdere med minoritetsbaggrund. Dette arbejde kan med fordel løftes i samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

FIU-Ligestilling
2019

Download pjecen her