Kategorier
Værktøjer & Materialer / Ligeløn

Løn og ligestilling – Et værktøj til ligeløn på arbejdspladsen

– Et værktøj målrettet tillidsvalgte og faglige med henblik på at arbejde offensivt med Ligeløn.

Fagbevægelsen bærer en stor del af ansvaret for at få rettet op på problemerne med uligeløn, fordi lønnen fastsættes i overenskomsterne. Hermed er fagbevægelsen med til at beslutte hvilket arbejde, der skal honoreres højt og hvilket lavt. Her skal vi også være opmærksomme på ubevidste uhensigtsmæssige mekanismer ift. lønmæssig forskelsbehandling på baggrund af køn.
Derfor har FIU-Ligestilling udviklet denne pjece ”Løn og ligestilling – et værktøj til ligeløn på arbejdspladsen”.

”Løn og Ligestilling” kan læses i sin helhed eller bruges som et opslagsværk. Målet med redskabet er, at give tillidsvalgte på alle slags arbejdspladser et skarpere blik for de mekanismer, der er med til at opretholde uligeløn, samt værktøjer til hvordan problemer med uligeløn kan adresseres.

Du kan bruge redskabet som en guide til, hvordan du kan begynde en undersøgelse af lønforholdene på din arbejdsplads eller, hvordan du skal gribe situationen an, hvis du finder lønforskelle mellem kvindelige og mandlige kolleger.

God arbejdslyst!

FIU-Ligestilling, 2017

Forside_jpg