Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Ligeløn

Dialog om retfærdig løn

Dialog om retfærdig løn
Hvordan kan vi snakke om løn og ligeløn?

Et værktøjsmateriale til tillidsvalgte, der gerne vil sikre en retfærdig løn

Det er nærmest tabu at snakke om løn, og derfor kan det være svært at gøre noget ved uretfærdig løn og uligeløn.

Stort set alle lønmodtagere mener, løn skal være retfærdig og saglig, og at der skal være ligeløn mellem mænd og kvinder.

Det er af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) gentagne gange påvist, at der i Danmark er et løngab på 17-18 % mellem mænd og kvinder1, forstået sådan at kvinder gennemsnitligt tjener 17-18 % mindre end mænd, når der er korrigeret for anciennitet, uddannelse, deltid/fuldtid, m.m..

Vi kan kun gøre noget aktivt ved skævhederne, hvis vi begynder at snakke mere åbent om løn – og det er der god grund til at gøre fremover. Vi har nemlig fået ny lovgivning, som giver os bedre muligheder for at lave statistikker og tale om faktuelle forskelle på løn mellem mænd og kvinder.

Denne pjece anviser veje til at begynde at snakke mere åbent om løn. Når vi kan snakke om det og undres, kan vi begynde at regne, lave statistikker og dokumentere skævheder. Og SÅ kan vi rette op på det.

Held og lykke med at skabe ligeløn!

FIU-Ligestilling Foråret 2015