Kategorier
Værktøjer & Materialer / Den danske model, organisering og medlemskommunikation Etnisk ligestilling Kønsligestilling Om FIU-Ligestilling

Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år

Baggrunden for: ’Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år’ er, at LO-fagbevægelsen og FIU-Ligestilling gerne vil præsentere den dybere historiske fortælling om fagbevægelsens lange kamp for de kvindelige og mandlige lønarbejderes rettigheder – både på arbejdsmarkedet, som borgere i samfundet og som mangfoldige mennesker.

’Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år’ har følgende indhold:
• Den danske model
• Arbejderbevægelsens historie 1870-2015, fordelt på 6 kapitler
• Et Appendix, der fortæller eksempler på indvandring i Danmark gennem tiden

Vi håber, at denne bog kan være med til at opbygge viden om og forståelse af fagbevægelsens lange kamp, der har ført til anstændige levevilkår for den danske arbejderstand. Viden om, at fagbevægelsen sammen med arbejdsgiverne har udviklet den ’danske model’, der i mere end 100 år har givet mulighed for såvel fri faglig organisering som ligeværdige forhandlinger og drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter. ’Den danske model’ er ikke blot en model, der gælder arbejdsmarkedet, men har været drivkraften i udvikling af det danske velfærdssamfund med sociale sikkerhedsnet.

Der har ikke været plads til at skildre alle de kvinder og mænd, der fortjener plads i denne historie, men nogle af dem har fået små biografier rundt om i teksten. Det kan anbefales også at søge mere viden i andre bøger og kilder om denne lange og spændende historie. Men her er en introduktion.

FIU-Ligestilling
Oktober 2015

Materialet er skrevet af  Anette Wolthers og udgivet af FIU-Ligestilling i 2015