Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Ligestilling og mangfoldighed

Ligestilling og mangfoldighed – en guide til god praksis for arbejdsmarkedets parter, skrevet af Anette Wolthers på basis af: ’Equal Opportunities and Diversity Toolkit/Best Practise Guide – A Report for EURELECTRIC, EPSU AND EMCEF’ by Jane Pillinger, 30 sider. Udgivet af 3F og FIU-Ligestilling i december 2006.

Pjecen indeholder syv kapitler om:

– Fordelene for den enkelte virksomhed
– Vurdér arbejdspladsen
– Lav procedurer for ligestilling og mangfoldighed
– Skab en ligestillings- og mangfoldighedskultur
– Skab balance mellem arbejdsliv og familieliv
– Lav en handlingsplan for ligestilling
– Samarbejde: Virksomhed, medarbejdere og fagforening

Hvert kapitel afsluttes med en konkret checkliste

Forlægget til Ligestilling og mangfoldighed er udviklet i den europæiske el-sektor, hvor parterne (EURELECTRIC – brancheorganisationen for el-sektoren, EPSU – sammenslutningen af europæiske forbund for offentligt ansatte og EMCEF – sammenslutningen af mine-, kemi- og energiarbejdere)  har drøftet en række mulige indsatser på virksomhederne under hovedtemaet. Anledningerne er flere – dels den store omlægning af el-selskaberne og dels behovene for nybrud mht. arbejdskraftens køn og tilrettelæggelse af arbejdet i konkurrencen om kunderne. Pjecen kan inspirere alle arbejdspladser til innovativ praksis på personaleområdet.