Kategorier
Værktøjer & Materialer / Barsel

Begges baby, begges barsel

Denne pjece er til dig, der er tillidsvalgt på danske arbejdspladser. Pjecen giver dig redskaber til at støtte kommende fædre på din arbejdsplads i at udnytte deres muligheder for barsel – dvs. det som hedder fædre- og forældreorlov. Hensigten er også at motivere mødre og fædre til at dele orloven mere ligeligt.

Fædre og barsel er et område, der heldigvis er i stor udvikling, derfor er denne folder en revideret udgave af FIU-Ligestillings folder fra 2014 opdateret i forhold til bl.a. nye overenskomstrettigheder.

Pjecen er udarbejdet fordi alt tyder på, at det er en fordel for barnet, moderen, faderen og ligestillingen i Danmark, at fædre tager en større andel af barselsorloven.

Selvom der er sket små fremskridt, så ligger danske fædre, sammen med finske fædre, stadig i bunden, når det kommer til at afholde barsel, sammenlignet med deres nordiske medfædre. Kun 11% af barslen i Danmark holdes af far. I Island og Sverige er det ca. 30% og i Norge 20% af orloven som holdes af far. Samtidig ønsker 70% af de danske fædre at holde en længere barsel.

Pjecen giver et overblik over den eksisterende lovgivning og overenskomsternes muligheder. Vi vil guide dig til, hvordan du med lovgivningen og overenskomsten i hånden bedst støtter kollegaer, som står overfor at blive far. Den giver dig også tips til, hvordan du kan arbejde med at bryde de kulturelle barrierer hos både mænd, kvinder, arbejdsgivere, kollegaer etc., som har betydning for, at mænd tager mindre barsel end kvinder.

I pjecen har vi primært fokus på fædre i forældrepar, der består af en mor og en far. Men den indeholder også information, der omhandler forældre af samme køn og andre LGBT+ forældre.

Vi håber med denne pjece, at flere mandlige medlemmer vil gøre brug af deres ret til barsel – både for deres egen, deres partners, børnenes og ligestillingens skyld.

FIU-Ligestilling
September 2020