Kategorier
Værktøjer & Materialer / Barsel Pjecer

Nye muligheder for frihed til barsel og omsorg

Guide til TR og AMR

Vi har i Danmark fået en ny lovgivning, hvis hensigt er at skabe en bedre balance
mellem arbejdsliv og familieliv samt mere ligestilling.

Det har i mange, mange år stået højt på den ligestillingspolitiske dagsorden at forældre skulle have forbedrede og ligestillede barselsrettigheder. Der er taget et stort skridt i den rigtige retning med denne lovgivning.

Der er desuden givet stærkt forbedrede barselsrettigheder til LGBT+ familier samt flere muligheder for soloforældre og forældre med trillinger og firlinger. Et initiativ fra den danske regering. Og endelig er en lov, der skal sikre ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, blevet vedtaget.

Ændringerne er sket som resultatet af et EU-direktiv. Det har ikke været muligt for skiftende danske regeringer at ligestille barselsrettighederne, og danskere, der går ind for ligestilling, må i denne sammenhæng prise sig lykkelige for, at vi er medlem af EU. Der ville næppe være sikret nogen forbedrede rettigheder i 2020’erne i Danmark, hvis ikke EU-direktivet havde krævet det.

Fordelingen af barsel mellem forældre er og har været et stort debatemne. Modellen, der er vedtaget, er arbejdsmarkedsparternes forslag. Da fagbevægelsen selv har været med til at foreslå den nye fordeling og øremærkning, der gælder for børn født den 2. august 2022 eller senere, har vi en særlig interesse i at klæde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på til at INFORMERE og MOTIVERE medlemmer på arbejdspladserne til at benytte sig af de nye muligheder.

Én ting er at fordelingen af uger mellem forældre er ny og skal formidles. Det kan
være svært nok at finde ud af. En anden ting er mere kompleks: For hvordan sikrer
vi, at de opnåede rettigheder for LGBT+ familier sikres i praksis? F.eks. hos medlemmer, der ikke er åbne om deres LGBT+ status på arbejdspladsen – eller i situationer, hvor barselsorloven skal fordeles mellem tre eller fire forældre, der har forskellige arbejdspladser.

Vi vil i denne guide tage fat i de spørgsmål, vi kan forudse og hjælpe med at afklare
dem. Der vil sikkert dukke andre spørgsmål op, når loven træder i kraft, og vi oplever den i praksis.

God arbejdslyst
Oktober 2022