Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

Køn og fagbevægelse i 100 år

”Køn og fagbevægelse i 100 år”, skrevet af Anette Wolthers, 99 sider. Udgivet af LO i juni 2002 – ISBN: 87-7735-590-3.

Bogen indeholder fem emne-kapitler om:
– Kvinderettigheder
– Reaktioner på ligestillingskampen
– Arbejderadfærd og socialisering
– Fagbevægelsens kvinder og mænd
– Kvinder i ’mandefag’ i historisk lys

Herefter kommer der fem kapitler, der fremstiller udviklingen i arbejderbevægelsen i kronologisk orden:
– Den tidlige arbejderbevægelse 1871-1900
– Arbejderbevægelsen 1900-30
– Arbejderbevægelsen 1930-50
– Arbejderbevægelsen 1950-71
– Arbejderbevægelsen 1971-2002

Der er noter efter hvert kapitel samt litteraturliste og en årstalsliste med beskrivelse af de enkelte epoker, bogen beskriver.

Udviklingen af synet på køn i arbejderbevægelsen beskrives fra såvel en mandlig som en kvindelig synsvinkel.  I de fleste afsnit er der tabeller med relevante tal om køn og arbejdsmarkedsforhold.