Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

Mænd i ‘kvindefag’

Pjecen Mænd i kvindefag” er udgivet såvel i anledning af det (permanente) kønsopdelte arbejdsmarked og som en konsekvens af den stigende ledighed blandt mænd i 2010. Den henvender sig til tillidsvalgte, som skal se perspektivet i at inspirere ledige mænd til at søge jobs inden for ’kvindefagene’.

Pjecen er skrevet af FIU-Ligestilling på baggrund af et cafédialogmøde: Fra KIM til MIK – Fra Kvinder i Mandefag (KIM) til Mænd i Kvindefag (MIK)- i maj 2010. 15 sider. Udgivet af FIU-Ligestilling i sommeren 2010.

Pjecen beskæftiger sig med tre hovedemner:
– Hvordan kan man undgå at fastholdes uhensigtsmæssigt ’stive ideer om kønsroller på arbejdspladsen?
– Hvordan kan man undgå at skabe et ekskluderende miljø på arbejdspladsen?
– Hvordan kan man indrette et inkluderende miljø på arbejdspladsen?

Disse emner foldes ud ved tips og råd på:
På arbejdspladsen: Jobopslag, udvælgelse, ansættelsessamtaler, arbejdsdeling, socialt samvær, sprog, humor, efteruddannelse, netværk, konflikter og endelig – råd om at være opmærksom på, at det enkelte menneske ikke repræsenterer en kønsstereotyp.
– I fagforeningen: Ved vejledningen af ledige at være opmærksom på ikke kun at pege på den traditionelle kønsopdeling på arbejdsmarkedet, men aktivt at introducere mænd til utraditionelle jobs gennem intro-forløb, besøg og oplevelser med ’kvindearbejdspladser’, deltagelse i faglige kurser inden for fagene på disse arbejdspladser mm.

Der peges der på en række gevinster for:
– Udvidelse af mænds søge- og jobmuligheder
– For arbejdspladsen
– For kollegerne
– For samfundet

Der er henvisninger til yderligere litteratur og hjemmesider om emnet.