Kategorier
Værktøjer & Materialer / Diskrimination

Ny kollega med handicap – 10 opmærksomhedspunkter til når din nye kollega starter

Der er stor forskel på beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med og uden handicap.
Kun 52 procent af personer med handicap er i beskæftigelse, i modsætning til en beskæftigelse på 79 procent hos personer uden handicap. Dette til trods for at flere selv vurderer, at de sagtens kan og gerne vil arbejde.

Det vil vi gerne forsøge at lave om på. Hensigten med denne pjece er derfor, at du som tillidsvalgt eller kollega til en person med handicap får redskaber og viden om, hvad det vil sige at have en kollega med handicap.

I FIU-Ligestilling har vi en vision om at udbyde uddannelser og kurser til fagbevægelsens tillidsvalgte og medlemmer, som skal skabe øget ligestilling på arbejdspladsen, i fagbevægelsen og i det omkringliggende samfund. På samme måde som ligestilling fokuserer på køn, etnicitet og seksuel orientering, indgår også ligestilling af personer med handicap. Vi forsøger derfor at skabe mere opmærksomhed omkring emnet med henblik på at forbedre vilkår for personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Pjecen indeholder information, gode råd samt konkrete redskaber, som du kan bruge til at styrke mangfoldighed og trivsel på arbejdspladsen, med særligt fokus på at få flere
personer med handicap ind på danske arbejdspladser.