Categories

Linki

trony www godne uwagi i odwiedzenia

www.kollegahjaelp.dk
W/w strona zawiera informacje i fakty o warunkach panujących na duńskim rynku pracy i stosunkach interaktywnych, które mogą zapoczątkować debatę o kulturze i niepisanych normach w duńskich zakładach pracy. Zawiera ona także słowniczek oraz grę/gry pomocne przy nauce języka. Nadrzędnym celem materiału informacyjnego jest integracja pracowników z zagranicy na duńskim rynku zatrudnienia. Informacje dostępne są po duńsku, angielsku, niemiecku i polsku.

LO – Organizacja na szczeblu krajowym w Danii
LO jest największą, zawodową organizacją parasolową w Danii. Na stronie internetowej można odnaleźć informacje o LO, związkach i organizacjach zrzeszonych w LO oraz informacje o duńskim rynku pracy. Informacje dostępne są po duńsku i angielsku.

Instytut praw człowieka
Na stronie internetowej instytutu praw człowieka można odnaleźć informacje o prawach człowieka, dyskryminacji, równym traktowaniu i równouprawnieniu. Informacje dostępne są w po duńsku i angielsku.

Związki i organizacje zrzeszone w Partnerstwie ds. Równouprawnienia FIU

HK
Członkami HK są przede wszystkim funkcjonariusze, pracownicy sklepów, urzędów i przedsiębiorstw prywatnych oraz urzędnicy zatrudnieniu w organizacjach państwowych, regionalnych i gminnych. Informacje dostępne są po duńsku i po angielsku.

3F – Fagligt Fælles Forbund
Członkowie 3F to pracownicy kwalifikowani i niekwalifikowani. Członkowie pracują w 6 głównych branżach; Przemysł, Transport, Sektor Publiczny, Branża Budowlana, Ochrona Środowiska, Sektor prywatny /Hotele & Restauracje. Informacje dostępne są po angielsku, polsku, rosyjsku i turecku.

Dansk Metal
Członkowie organizacji Dansk Metals to pracownicy branży IT, technicznej i mechanicznej. Informacje dostępne są po duńsku, angielsku, niemiecku, polsku, litewsku, włosku i portugalsku.