Categories

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy
FIU-Ligestilling jest partnerstwem pomiędzy organizacjami związkowymi Dansk Metal, HK i 3F.

FIU-Ligestilling opracowuje i oferuje kursy kształcące, kursy, konferencje, spotkania na bazie dialogu, aktywność w sieci na bazie doświadczeń i celów stawianych równouprawnieniu przez związki zawodowe oraz społeczeństwo międzynarodowe. Równouprawnienie postrzegane jest wielopoziomowo i w swym zakresie obejmuje płeć, pochodzenie etniczne, seksualność, niepełnosprawność i religię. Główną wagę przywiązuje się do płci i pochodzenia etnicznego.

Nie posiadamy sekretariatu w tradycyjnym rozumieniu; zadania i czynności rozwojowe realizowane są przez sieć osób posiadających wykształcenie zawodowe jak i miłośników, którzy posiadają kompetencję, doświadczenie oraz wiedzę na temat równouprawnienia. Celem organizacji sieciowej jest stworzenie tak wielu widocznych i skonkretyzowanych projektów jak tylko pozwalają na to ograniczone zasoby.

Osobami, które pracują w ramach organizacji równouprawnienia FIU-Ligestilling, są:

Osoby posiadające odpowiedzialność polityczną
Tina Christensen, 3F
Majken Baarstrøm Kidmose, Dansk Metal
Finn Johnsen, Serviceforbundet
Anja C. Jensen, HK
Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd

Grupa koordynująca, która jest odpowiedzialna za zarządzenie i kierowanie administracją
Pia Haandbæk, konsultant i koordynator w organizacji FIU-Ligestilling. Adres mailowy: pih@danskmetal.dk

Współrealizująca projekt FIU-Ligestilling
Mélanie Evers. E-mail: meev@danskmetal.dk
Matthew Daniali. E-mail: matd@danskmetal.dk
Anthony Sylvester. E-mail: anthony.sylvester@3f.dk