Categories

Bağlantılar

Ziyaret edilmeye değer İnternet siteleri

www.kollegahjaelp.dk

Bu sitede, Danimarka iş piyasası koşulları ve interaktif oyunlar hakkındaki gerçekler bulunmaktadır, bu gerçekler Danimarka işyerlerindeki kültür ve yazılı olmayan kurallar hakkında tartışmalar başlatabilir. Sitede ayrıca sözlükler ve dil öğrenmeye yardımcı oyunlar bulunmaktadır. Verilen bilgilerin genel amacı, Danimarka işyerlerinde çalışan yabancı meslektaşları entegre etmektir. İnternet sitesi Danca, İngilizce, Almanca ve Lehçe dillerinde mevcuttur.

LO – Danimarka Ulusal Sendika Organizasyonu
LO Sendikası Danimarka’daki en büyük şemsiye organizasyondur. İnternet sitesinde LO ve LO organizasyonuna bağlı diğer sendikalar hakkında bilgiler bulabilir ve siteden Danimarka iş piyasası hakkında bilgi alabilirsiniz. İnternet sitesi Danca ve İngilizce dillerinde mevcuttur.

İnsan hakları kurumu
İnsan hakları kurumu İnternet sitesinde insan hakları, ırkçılık, eşit muamele ve eşit haklar hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Site, Danca ve İngilizce dillerinde mevcuttur.

FIU- Ligestilling Ortaklığı’na bağlı kuruluşlar

HK
HK üyeleri genellikle özel şirketlerde, ofislerde ve kamu ve belediye kuruluşlarında çalışan memurlardır. Site Danca ve İngilizce dillerinde mevcuttur.

3F – Birleşik Federasyon
3F üyeleri vasıflı veya vasıfsız çalışanlar olabilir. Üyeler altı ana bölgede çalışmaktadır: Endüstri, Ulaşım, Kamu, İnşaat Sektörleri, Yeşil alanlar, Özel hizmetler, Oteller ve Restoranlar. Site Danca, İngilizce, Lehçe, Rusça ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Dansk MetalDansk Metal üyeleri IT, mühendislik ve mekanik alanlarında çalışmaktadır. Site Danca, İngilizce, Almanca, Lehçe Litvanyaca, İtalyanca ve Portekizce dillerinde mevcuttur.