Har du forslag til nye kandidater til ”Kvindernes og kønsminoriteternes Blå Bog 2023″ så send din nominering til os inden den 1. april 2023.

I 2015 udgav FIU-ligestilling for 6. gang “Kvindernes Blå Bog“, i anledning af 100-året for kvinders stemmeret, og med ”truslen” om at det sandsynligvis var sidste gang. Vi vurderede, at der var store fremskridt i kvinders repræsentation, der legitimerede, at vi stoppede udgivelsen:

  • I 2015 var 40 % kvinder af de nyoptagne i  KRAK’s Blå Bog
  • I 2010 valgte Kraks Blå Bog at optage ”køn og ligestilling” som et af de faglige felter, der kan kvalificere til optagelse.

Fremskridtene er fortsat, bl.a. er der i 2022, for første gang i KRAKs Blå bogs 112-årige historie, optaget lige mange mænd og kvinder. Det vil vi gerne anerkende.

Når FIU-Ligestilling alligevel udgiver en 7., og sandsynligvis sidste udgave, skyldes det:

  • At der med #metoo er sket rigtig meget, indenfor muligheden af hvad der er ”betydningsfuldt” og dermed kan kvalificere til optagelse
  • At dagsordenen for ligestilling af LGBT+ personer har udviklet sig og har gjort os klogere, således at vi ikke udelukkende vil se efter kandidater, der er kvinder (både cis- og transkvinder), men også vil se efter kandidater, der er non-binære og andre kønsminoriteter. Og derfor vil vi også nu kalde den Blå Bog: ”Kvindernes og kønsminoriteternes Blå Bog”.

Med ”Kvindernes Blå bog” har vi siden første udgave villet ”irritere” KRAKS Blå bog ved at udfordre normen om den hvide mand som ”det betydningsfulde” for samfundet. Det prøver vi igen ved at inkludere ovenstående to opmærksomhedspunkter.

Har du forslag til nye kandidater til ”Kvindernes og kønsminoriteternes Blå Bog 2023” kan disse mailes til Susanne.fast.jensen@3f.dk  med angivelse af: Navn på kandidaten, mailkontakt (så vidt muligt) og begrundelse for optagelse (mindst 100 ord) inden den 1. april 2023.

Vil du deltage i lanceringen af “Kvindernes og kønsminoriteternes Blå Bog 2023” sker det på Topmøde i Ligestilling d. 24. november. Evt. tilmelding https://fiu-ligestilling.dk/kursuskalender/topmoede-i-ligestilling/