Kategorier
Værktøjer & Materialer / Feministiske værktøjer Kønsligestilling

Kvindernes Blå bog 2015

Kvindernes Blå Bog udkommer i 2015 for sjette og sandsynligvis sidste gang. I 2011 udkom ”Kvindernes Blå Bog” også ”sandsynligvis for sidste gang”. Når vi i FIU-ligestilling har lavet en 2015-udgave, er det for at markere 100-året for kvinders stemmeret. Vi synes, det er en god anledning til at synliggøre kvalificerede kvinder og tydeliggøre, at vi ikke er i mål med ligestilling 100 år efter kvinder fik valgret. Det er stadig langt overvejende mænd, der beskrives og optages i Kraks Blå Bog.

Kvindernes Blå bog har lige fra starten haft som formål at ”irritere” Kraks Blå Bog og den kultur, der reproducerer den hvide mand som normen … det der vurderes som betydningsfuldt i det danske samfund.

Kraks Blå Bog har i over 100 år fortalt det danske samfund, hvem der kan italesættes som ”betydningsfulde personer”. Ved sin udvælgelse og eksponering af nogle personer og udelukkelse af andre, har bogen lettet vejen for nogen, gjort den sværere for andre og reproduceret magtpositioner og magtmuligheder.

Kvinderne bag ”Kvindernes Blå Bog” tager fat på én ting: Kønssammensætningen i Kraks Blå Bog. Den er og har altid været bemærkelsesværdig skæv. Så skæv, at det ganske enkelt ikke er retvisende i dagens Danmark.

For 100 år siden var det næsten udelukkende mænd, der blev omtalt. Det er det sådan set stadigvæk. I 2005, da ideen til Kvindernes Blå Bog opstod, var 89 % af personerne i Kraks Blå Bog mænd. Det er gået fremad. Flere og flere af de nyoptagne er kvinder. I 2015 var det 40 %. Alligevel er der altså langt endnu, før der eksisterer en Kraks blå bog med en nogenlunde lige og mere retvisende kønsfordeling.

I 2010 valgte Kraks Blå Bog at optage ”køn og ligestilling” som et af de faglige felter, der kan kvalificere til optagelse. Det ser vi som en stor gevinst. ”Kønsforskning” og ”Ligestillingsforskning” er en kvindedomineret faglighed, som dermed endelig er kommet med i ”det gode selskab”- som noget, der kan betragtes som ”betydningsfuldt”.

I den 6. udgave af ”Kvindernes Blå bog” er der kommet 23 nye til. De allerede optagne er ajourført og kvinderne der var ”overgået” til den traditionelle Kraks blå bog er kommet med igen. Tilblivelsen af Kvindernes Blå bog har gennem årene været en kollektiv proces, og der er mange forskellige forfattere, der har været med til at skrive bogen. Redaktionsgruppen af 2015 har søgt at give jubilæumsudgaven entiltrængt opdatering og gennemskrivning samtidig med at de mange forfatteres forskelligartede udtryksformer er forsøgt bibeholdt.

Én ting er sikkert: der er stadig masser af betydningsfulde kvinder, der ikke er nævnt, hverken her eller i Kraks!