Kategorier

Topmøde i ligestilling

fredag 24. november 2023 - lørdag 25. november 2023

Baggrund:
Ligestillingspolitiske emner er og har været på toppen af dagsordenen de sidste par år, bl.a. med seksuel chikane, fædre/regnbuefamilie-orlov og ligeløn. Der er sket meget, og der er behov for, at der sker endnu mere. Det er der momentum for!

Vi vil derfor holde et ”Topmøde i ligestilling”, hvor fagbevægelsens tillidsvalgte har mulighed for, på topplan, at få fælles forståelse for den ligestillingspolitiske dagsorden lige nu. På ”Topmøde i ligestilling” vil vi skabe rum for dialog mellem ”toppen af ligestilling” og arbejdspladstillidsvalgte.

Udbytte:

 • En fælles forståelse anno 2023 for de strukturer, der i dag resulterer i f.eks. uligeløn, skæv fordeling af barsel og et kønsopdelt arbejdsmarkeds- og uddannelsesvalg
 • En fælles analyse af, hvornår og hvorfor der er sket en mobilisering af ligestillingsaktive i fagbevægelsen. Vi sætter fingeren på den historiske puls og drøfter i fællesskab de nutidige muligheder for fælles mobilisering
 • Inspirerende oplevelser med kunstnere, der bryder med normer og traditioner om køn
 • Status på de ny konkrete handlemuligheder der er i forbindelse med EU-lønåbenhedsdirektiv, trepartsaftalen om seksuel chikane og den nye barselslov
 • Dialog og netværk. ”Toppen af fagbevægelsen” netværker og er i åben dialog om fremtidens ligestillingsarbejde med topmødets deltagere

Indhold:

 • Erfaringsudveksling, netværksdannelse, workshops, film, musik, foredrag, debatter og analyser
 • FH-formand Lizette Risgård giver sit bud på topprioriteterne på arbejdsmarkedets ligestillingspolitiske dagsorden.
 • HK’s forbundsformand, Anja C. Jensen, gør status på udfordringer og mulighed i forhold til at forebygge seksuel chikane
 • DSR’s næstformand, Dorte Bo Danbjørg, holder oplæg om kompleksiteten i uligeløn og de historiske barrierer, der også præger 2023 samt mulighederne for ligeløn
 • 3F’s næstformand, Tina Christensen, analyserer det kønsopdelte arbejdsmarked, og lægger op til drøftelse af, hvordan vi kommer videre
 • Ligestillingskonsulent i Dansk Metal, Pia Haandbæk, sætter fokus på udnyttelsen af den nye barselsorlov, så den skaber konkrete forbedrede resultater for regnbuefamilier og fædre
 • Britta Thomsen, Feminist og tidligere medlem af Europaparlamentet præsenterer en analyse af hvad 50 års medlemskab på arbejdsmarkedet har betydet for ligestilling på arbejdsmarkedet og drøfter hvad de næste skridt bør være
 • Jane Korczak, ”Fagbevægelsens tidligere ligestillingsminister”, fortæller om sine erfaringer med at være feminist i fagbevægelsen gennem 30 år – og giver sit bud på fremtidens offensive ligestillingspolitik
 • Folketingets ligestillingspolitiske ordførere, ligestillings- og undervisningsminister inviteres
 • Indspil fra danske NGO’er der arbejder med ligestilling: Kvinderådet, KVINFO, LGBT+ Danmark, Sex og samfund,  Museum Køn, Forum for mænds sundhed m. flere
 • International inspiration fra et eller flere lande, der er foran Danmark
 • Lancering af ny udgave af ”Kvindernes blå bog 2023”

Tid og sted:
Fredag den 24. november: Arbejdermuseet på Rømersgade 22, 1362 København
17.00-19.00: Ankomst, networking, udstillinger og mad/drikke.
19.00-21.00: Åbning af topmøde med taler, musik, stand-up og underholdning.
21.00-22.00: Networking.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km. væk. Der er overnatning i eneværelser.

Lørdag den 25. november (FNs dag mod vold mod kvinder): 3F på Kampmannsgade 4, 1790 København V
8.30-9.30: Workshops og dialogmøder. Runde 1.
10.00-11.00: Workshops og dialogmøder. Runde 2.
11.30-12.30: Workshops og dialogmøder. Runde 3.
12.30-13.30: Frokost
13.30-15.00: Opsamling, afrunding og afslutning. Plenum.

Målgruppe:
Ca. 150 tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og fagforbund fra FH-fagbevægelsen. Centralt placerede ligestillingsaktører og ligestillingsinteresserede.

Tilmelding og pris:
Du kan tilmelde dig på 2 måder:

 1. Du kan tilmelde dig via din fagforening, hvis de er med i FIU (er du i tvivl om du er det, kan du se en oversigt her). Når du tilmelder dig hos dem, skal du bruge en af disse FIU-numre, afhængigt af om du skal have overnatning eller ej:

  FIU-nr.: 5207 23 00 66 (med overnatning).
  FIU-nr.: 5207 23 00 67 (uden overnatning).
  Pris: Gebyrfrit.

 2. Vil du tilmelde dig uden om din fagforening, eller er du medlem af en fagforening uden for FIU, foregår tilmelding ved at købe billet her (overnatning er ikke inkluderet).
  Pris: 200 kr.

Tilmeldingsfrist den 24. august 2023.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk