Kategorier
Værktøjer & Materialer / Ligebehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner

HERKES İÇİN İŞYERLERİ

HERKES İÇİN İŞYERLERİ
LGBT+ EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYAN İŞYERLERİ İÇİN 8 ADIM

Bu broşür, LGBT+ çalışma arkadaşlarını iş hayatına dahil etme çabası göstermek isteyen
siz sendika temsilcileri için hazırlanmıştır. Broşür, mevcut ve gelecekteki LGBT+
çalışma arkadaşlarınızın olası ihtiyaç ve sorunlarını belirlemenizde yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Bunun için, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği ne olursa olsun herkes
için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve herkesi kapsamak amacıyla 8 somut
öneri sunuyoruz.

Danimarkalı LGBT+’ların yarısı, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimlikleriyle ilgili işyerlerinde
açık olamayacaklarını düşünüyor, birçoğu da zorbalık ve ayrımcılığa maruz
kaldığını belirtiyor. Peki ama, işyerinde örneğin cinsel yönelimini söyleyebilmek ya
da LGBT olarak “açılabilmek” neden önemli? Çoğu kişi bunu düşünmez bile ancak
heteroseksüeller de gün içinde tekrar tekrar örneğin öğle arasında ailelerinden bahsederken
heteroseksüel olarak “açılırlar”. Tam da bu işyerinde güven içinde “kendin
olma” özgürlüğüdür tüm çalışma arkadaşlarımıza sunmamız gereken.

Buradaki zorluk, birçok işyerinde mevcut kültür ve normların LGBT+ çalışanları içermediğinin
farkında olunmamasıdır. Örneğin, personel politikası, çalışma ortamı ya da
sosyalleşme adetleri LGBT+ çalışanların diğer çalışanlarla aynı fırsatlara sahip olmasını
engelleyerek LGBT+ çalışanların çalışma hayatına katılımını zorlaştırabilir.

tyrkisk folder