Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

Fagbevægelsen og ligeløn gennem 100 år

”Fagbevægelsen og ligeløn gennem 100 år. Den internationale socialistiske kvindekonference og arbejderkvindernes krav i 1910 – og kampen for ligeløn i det 20. århundrede”, skrevet af Anette Eklund og Tanja Sprenger, Arbejdermuset og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv (ABA) i samarbejde med Annelise Rasmussen, 3F. 24 sider, udgivet af FIU-Ligestilling og 3F med midler fra LO’s FIU-pulje i marts 2010.

Pjecen er udgivet i anledning af 100 året for vedtagelsen af at afholde den internationale kvindedag i 1910.

Beretning om Anden Socialistiske Internationales Kvindebureau, grundlagt 1907 og ledet af den tyske socialdemokrat Clara Zetkin. Parallelt med Den Socialdemokratiske Anden Internationales kongres i København afholdt Kvindebureauet konference for ca. 100 delegerede – heraf 33 parti- og fagforeningsmedlemmer fra Danmark – på Jagtvej 69. Her vedtog de delegerede at afholde en årlig international kvindekampdag. Denne kampdag fik senere sin faste dato: 8. marts.

Arbejderkvinderne og stemmeretten. Her gennemgås de vigtigste milepæle i kvindernes valgretskamp 1849-1920, herunder Socialdemokratiets og især den kvindelige fagbevægelsens positioner

Mænd kræver også ligeløn – kampen for ligeløn 1870-1920. Den faglige organisering starter i 1870’erne. I 1880’erne dannede de kvindelige arbejdere i stort omfang egne fagforeninger, hvis ikke de kunne blive optaget i mændenes. Perioden er præget af udviklingen i industrialiseringen, cementering af et kønsopdelt arbejdsmarked samt krise og løntryk frem til afslutningen af 1. Verdenskrig. Her får Danmark får sin første ligelønslov, gældende for statsligt ansatte tjenestemænd i 1919 (alle mænd – også ugifte – får dog forsørgertillæg oven i).

Kravet om ligeløn kommer på dagsordenen 1920-1973. Radikalisering blandt kvinderne fører til fastholdelse i kravet om ligeløn. Men kravet får først opbakning af Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, i 1951. I 1952 fremsætter LO ligeløn som generelt krav til overenskomstforhandlingerne. Arbejdsgiverne afviser. I 1960’erne begyndte kvinderne igen at røre på sig, hvad er kulminerede i aftale om en fælles mindsteløn for kvinder og mænd inden for normallønsområdet i 1973.

Hvad er ligeløn 1973-2010? Danmark trådte ind i EU i 1973. I 1974 vedtog EU et Ligelønsdirektiv, der førte til dansk lov om ligeløn i 1976. I 1979 rejstes en sag mod Danmark ved EF-domstolen om, at lige løn skulle gives for arbejde af samme værdi – og ikke kun skulle begrænses til lige eller samme arbejde. Danmark tabte sagen. I 2008 gik kvinder i sundhedssektoren mm. i strejke på parolen ’Mandeløn til kvindefag’ og fik en lønstigning på 13,4 %. LO’s hovedbestyrelse vedtog i 2009 en ligelønsstrategi.