Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling

FIU-Ligestillings mentorguide

FIU-Ligestillings mentorguide er udviklet til dig, der er, eller gerne vil være, mentor for en flygtning eller indvandrer med henblik på, at personen kommer til at trives på det danske arbejdsmarked.

At være en god mentor indebærer blandt andet, at etniske minoriteter lærer den danske model at kende, lærer hvilke pligter og rettigheder man har som lønmodtager, og at der i Danmark er formel ligestilling mellem mænd og kvinder.

Men hvordan bærer man sig lige ad med dette? Og hvordan er man en god mentor? Det har vi forsøgt at give et bud på med denne guide.

Guiden er opdelt i 4 faser, så du kan slå op i den konkrete fase, som du befinder dig i i dit mentorforløb. Vi har desuden udviklet et samtalespil, som du kan ’spille’ med din mentee. På denne måde kommer I rundt omkring mange emner, og I får et redskab til at tackle de lidt svære samtaleemner. Samtalespillet Mentor-menteesamtalen findes bagerst i pjecen.

Held og lykke med indsatsen!

FIU-ligestilling
Foråret 2019

Download FIU-Ligestillings mentorguide her