Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

25 spørgsmål og svar om ligestilling

Pjecen henvender sig til LO-forbundenes grunduddannelser for tillidsvalgte og indeholder de 25 mest almindelige spørgsmål og svar på køns- og ligestillingsområdet. Redigeret af Annemarie Kruuse, Susanne Fast Jensen, Margot Torp og Hanne Christensen. 27 sider, udgivet af FIU-Ligestilling i efteråret 2006.

De 25 spørgsmål:

– Løn, lønforskelle og ligeløn mellem kvinder og mænd.
– Er ligestilling udelukkende for kvinder?
– Skal mænd og kvinder absolut være ens? Skal de kunne og ville det samme? Skal der være milimeterdemokrati?
– Er der grund til at gøre så meget ud af ligestilling, når det kommer af sig selv med næste generation?
– Er det ikke op til kvinder selv, de kan jo bare tage udfordringen op? Det er jo bare at stille op!
– I Danmark har vi da ikke noget at klage over, vi er jo et af de lande, der er længst fremme med ligestilling, ikk?
– Kønskvotering eller mindretalsbeskyttelse, er det ikke udemokratisk?
– Med kønskvotering risikerer vi så ikke, at det ikke er den bedst kvalificerede, der vælges?
– Hvorfor skal samfundet lave regler og love. Det må da være op til den enkelte familie og det enkelte individ at bestemme hvad og hvordan, de vil fordele arbejde og indtjening mellem sig?
– Hvad er grunden til, at kvinder ikke kommer længere op i toppen af hierarkierne?
– Hvilke veje er der til at ændre uligestilling?
– Er det ikke kvindernes egen skyld, det er jo dem, der opdrager børnene?
– Kan der gøres noget ved det kønsopdelte arbejdsmarked, når mænd vælger at blive håndværkere og kvinder vil være social- og sundhedshjælpere?
– Har prostitution og pornofisering af det offentlige rum noget at gøre med ligestilling på arbejdspladsen?
– Er der ligeså mange mænd, der får bank af deres kone, som der er mænd, der øver vold mod kvinder?
– Hvad er grunden til, at kvinder stemmer på mænd? Hvorfor har FOA og HK f.eks. en mandlig forbundsformand?
– Hvad er ’De fem herskerteknikker’?
– Hvad er ’Rip, Rap, Rup effekten’?
– Hvad er mainstreaming?
– Hvad er ’Ligestillingens vigepligt’?
– Hvad er genus-systemet?
– Hvad er forskellen på ligestilling og ligeværd? Hvad er forskellen på lige resultater og lige muligheder?
– Hvordan får man kvinder til at stille op eller til at søge lederjob?
– Er feminisme ikke gammeldags og feminister kedelige, sexforskrækkede rødstrømper?

Efter hvert afsnit er der henvisninger til emnet.