Kategorier
Værktøjer & Materialer / Den danske model, organisering og medlemskommunikation Kønsligestilling

Women at the danish labour marked (engelsk version)

Women at the danish labour marked
– The union and the good life

Kvinder på det danske arbejdsmarked – fagforeningen og det gode liv
En film lavet af FIU-Ligestilling i forbindelse med Women Deliver om kvinder på danske arbejdsmarked, den danske model og fagbevægelsens betydning for arbejdsmarkedet.