Kategorier
Værktøjer & Materialer / Andre emner Kønsligestilling Mænd og ligestilling

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar
En undersøgelse af LO-medlemmers erfaringer med håndtering og forebyggelse af stress set fra et kønsperspektiv

Fra rapportens introduktion
I en tid hvor stress er et udbredt problem i befolkningen, ca. hver 7 føler sig ifølge NFA[1] ofte eller hele tiden stresset, ønsker FIU-Ligestilling at undersøge hvordan stress håndteres og forebygges på arbejdspladserne inden for LO-området, samt hvilke årsager til stress, som optræder hos de mandlige og kvindelige LO-medlemmer[2]. Særligt ønsker vi at se på hvilke kønnede forskelle, der viser sig i undersøgelsen. I artiklen ”Køn og stress” af Birgit H. Petersson og Marie Hargreave (Ugeskrift for læger 25/2007) fremhæves det hvordan, at både biologiske og psykosociale kønsforskelle har en betydning for fremkomsten og udviklingen af stress blandt kvinder og mænd. I undersøgelsen vil vi se nærmere på, hvilke kønnede forskelle der gør sig gældende i de stressramtes erfaringer med stress, samt i den måde de har oplevet, at stressen er blevet håndteret og forebygget på deres arbejdsplads[3]. Vi vil også i et mindre omfang, inddrage mulige tolkninger af, hvordan forskellene er relateret til kønsroller eller normer om køn. Formålet med at undersøge disse kønnede forskelle er, at få et indblik i om der er visse kønsspecifikke forhold, man skal være opmærksom på, når man arbejder med at forebygge og håndtere stress.

Konkret vil vi undersøge, hvilke årsager til stress vores medlemmer angiver, og se på hvordan de stressramte medlemmer bliver håndteret på arbejdspladserne, både af lederne, kollegaerne og de tillidsvalgte. Tillidsvalgte bruges i undersøgelsen som fællesbetegnelse for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det gælder både imens de udvikler stress, imens de eventuelt er sygemeldt, og når de vender tilbage til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Ud fra medlemmernes positive og negative erfaringer, vil vi formulere en række anbefalinger til håndtering af den stressramte i de forskellige dele af forløbet. Sidst vil vi også se på, hvordan der arbejdes med forebyggelse af stress på arbejdspladserne, og hvilke anbefalinger de stressramte medlemmer har til hvordan stress kan forbygges både af ledelse, tillidsvalgte, kollegaer og medlemmerne selv.

Referencerne [1], [2] og [3] kan ses i rapporten.

Rapporten er skrevet af cand.soc. Ilja Sabaj-Kjær og cand.soc. Kristine Esrom Raunkjær for FIU-Ligestilling.

Læs et resumé af rapporten her.
Download rapporten i fuld længde her.
Har du spørgsmål til rapporten så kontakt Kristine Esrom Raunkjær på krer@danskmetal.dk