Kategorier
Værktøjer & Materialer / Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k – bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k – bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads
– Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling

FiU-udvalget har bevilget udviklingsmidler til FiU-ligestilling til at analysere tillidsrepræsentanternes muligheder for at styrke fællesskaber på arbejdspladsen, og hvordan undervisningen i ligeløn bedst udvikles, så den understøtter tillidsrepræsentanter i deres rolle som agent for aktivering, involvering og organisering.

Projektet blev etableret med 2×2 dages kursusaktivitet samt fire virksomhedsbesøg i løbet af foråret 2013. Jo Krøjer, lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, har været med i projektet fra start til slut og skrevet
vedlagte rapport: Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FiU- ligestilling. Jo Krøjer har tidligere arbejdet med målgruppen i sin ph.d.-afhandling og bygger videre på sin forskning i projektet.

Desuden har Køge Handelsskole ved underviser Annette Færch afviklet et to dages introduktionskursus med øvelser i coaching som værktøj til at give redskab til at være en god samtalepartner med henblik på at drøfte løn og køn på arbejdspladsen. En kort rapport er vedlagt som bilag 1. FiU-ligestilling har gennem flere år samarbejdet med Køge Handelsskole med undervisning i forløb under akademimerkonom-uddannelsen: coaching i organisationer. Den har givet rigtig gode effekter som en metode til at udvikle tillidsrepræsentanters beredskab i forhold til relationer til kolleger og ledelse.

Afrapportering af projektet henvender sig både til politikere i LO-fagbevægelsen og undervisere under FiU. Der er i projektet opnået nogle indsigter i, hvilke metoder der virker i forhold til at tage både køn, løn og ligestilling op som et relevant emne for tillidsrepræsentanter. Projektet kommer desuden med nogle forslag til, hvad der skal til for at løn, køn og ligestilling inddrages i det politiske system og i eksisterende FiU-undervisning på en relevant måde for tillidsrepræsentanter. Relevant, således, at det skaber handling på arbejdspladsen. Projekts formål og mål vurderes således at være opfyldt.

Vi håber, at resultater fra projektet vil indgå i den videre planlægning og udvikling af FiU-kurser.

Download den danske version her: Bliv agent
Download the english version here: Become an Agent