Kategorier
Værktøjer & Materialer / Mænd og ligestilling

Seksuel chikane – også en sag for mænd

En guide til tillidsvalgte om at involvere mænd i arbejdet med seksuel chikane

De sidste par år har der været fornyet fokus på udfordringerne med seksuel chikane på det danske arbejdsmarked. Emnet har fyldt i den offentlige debat, ny lovgivning er blevet udformet, og der er kommet et større fokus på, at arbejdspladser skal arbejde aktivt med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

#MeToo, underskriftindsamlinger og vidnesbyrd har bidraget til at få navnlig kvinders oplevelser med seksuel chikane frem i lyset. Det har også gjort, at flere mænd er blevet opmærksomme på problemet, som før har været mere eller mindre usynligt for mange. Samtidig er der stadig store køns- og generationsforskelle i synet på seksuel chikane. Nogle mænd har let kunne finde deres vej, men vi ser også, at nogle føler sig hægtet af eller usikre på, hvad de kan gøre for at forebygge og sige fra overfor seksuel chikane. Andre mænd er utrygge omkring, om finker af panden eller ”sjove” bemærkninger kan sætte dem i bås som krænkere. Eller de er bange for, at humor nu skal skrottes til fordel for en kedeligere hverdag. Nogle har også modvilje mod at man ikke bare ”kan gøre som man plejer”; Måske fordi de ikke ser nødvendigheden af forandringerne.

Vi har altså et arbejde foran os med at få vores mandlige kollegaer med i kampen og inspirere til, hvordan de kan spille en positiv rolle i arbejdet med at forebygge seksuel chikane. For hvis vi skal lykkes med at skabe arbejdspladser uden chikane, skal alle kollegaer – også de mandlige – involveres i arbejdet. Mange har svært ved at snakke om seksuel chikane, og for mænd kan der være nogle særlige hindringer. De kan betyde, at mænd har svært ved at sige fra, hvis de er vidner til seksuel chikane, at anerkende hvis de udøver seksuel chikane eller at indse, hvis de er udsat for seksuel chikane. Det er det, som denne guide vil klæde dig på til at kunne arbejde med både som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

I guiden får du redskaber til, hvordan du kan snakke med mænd om seksuel chikane og involvere dine mandlige kollegaer i arbejdet med at forebygge og sige fra over for seksuel chikane. Guiden kan være en hjælp til dig, der er på en arbejdsplads med flest mænd, og hvor der er en kultur, som kan være svær at forandre. Den kan også være en hjælp til dig, som selv har svært ved at tale med især de mandlige kollegaer om seksuel chikane, eller som direkte møder modstand, når du prøver. Guiden er et supplement til FIU-Ligestillings eksisterende guides om seksuel chikane, som du kan finde links til på side 21.

Det er vores håb, at du med guiden i hånden kan støtte dine mandlige kollegaer i at blive bedre til at sige fra, sætte grænser og generelt åbne samtalen om seksuel chikane. Vi ved, at mange mænd derude er trætte af en dårlig omgangstone, har oplevet situationer, hvor de ville ønske, de havde sagt fra og har svært ved, hvordan de skal bryde ”den gode stemning”. Mænd er vigtige i kampen mod seksuel chikane, og hvis ikke I allerede har snakken på din arbejdsplads, kan den forhåbentlig begynde her.

God arbejdslyst!