Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling

Seksuel chikane – Sådan siger du til og fra som kollega

De seneste år har lært os, at seksuel chikane på arbejdspladsen desværre ikke er unormalt – heller ikke i Danmark. Hundredvis af historier om medarbejdere der har oplevet chikane, har floreret i medierne. Fælles for mange af historierne er, at chikanen har vist sig at være en del af en kultur på arbejdspladsen, hvor det er svært at sige fra overfor chikanøren – særligt hvis man føler, at man er alene, og chikanøren tilmed er ens chef. Størstedelen af dem der har været udsat for seksuel chikane, har derfor haft behov for støtte og hjælp fra kollegaer. Men det kan være svært at vide, hvordan man som kollega kan gøre en forskel.

Vi er alle med til at udvikle kulturen og omgangstonen på vores arbejdsplads – både medarbejdere og ledere. Og selvom det er ubevidst, kan vi også bidrage til en kultur, der tillader seksuel chikane. Fx hvis vi er vidne til chikanen, men nøjes med at tænke ”sikke et fjols”, og ingenting siger, så er vi stiltiende med til at acceptere en chikanerende kultur. Der hviler derfor et ansvar på alles skuldre. For hvis kollegaer i højere grad støtter op om at sige fra, øger vi chancen for at stoppe chikane, der potentielt kan ende med at have alvorlige konsekvenser.
Hvis kollegaer i højere grad siger fra overfor seksuel chikane, og bidrager med, at man har det sjovt uden sexistiske vittigheder, støtter vi en chikanefri kultur, hvor alle trives.

Per 1. januar 2019 er der vedtaget en ny lovgivning om seksuel chikane, der har et større fokus på omgangstonen på arbejdspladsen. Det betyder, at selvom omgangstonen generelt set er grov på arbejdspladsen, retfærdiggør det ikke seksuel chikane. Derfor er det nu særligt vigtigt, at man som kollega også siger til og fra, når tonen bliver grov og vittighederne bliver sexistiske.

Denne lille pjece er et værktøj til, hvordan man som kollega kan sige til og fra og være med til at udvikle et chikanefrit miljø. Derudover er der viden om de dilemmaer, der typisk dukker op, når man er vidne til seksuel chikane og sexistisk adfærd, samt viden om hvordan man kan forholde sig til dilemmaerne.

Med et ønske om chikanefrie arbejdspladser,
FIU-Ligestilling
2019

Download pjecen her