Kategorier
Værktøjer & Materialer / Seksuel chikane

Seksuel chikane har en pris

Seksuel chikane på arbejdspladsen kommer med en pris.

Der er mange gode grunde til at forebygge seksuel chikane på arbejdsmarkedet. En af de grunde der ikke tales så meget om, er de økonomiske omkostninger. Der er samfundsøkonomiske
omkostninger, omkostninger for virksomheden og omkostninger for den enkelte medarbejder forbundet med seksuel chikane. Derudover er der omkostninger for fagforeninger og andre der skal føre sager.

I denne pjece er fokus på de økonomiske omkostninger. Hensigten er ikke at negligere de udsattes personlige omkostninger, men at inkludere det økonomiske perspektiv i forebyggelsesarbejdet. Vi forestiller os, at opmærksomhed på økonomi kan motivere til at forebygge seksuel chikane på tider og steder, der ellers ikke ville være der.
Ingen kan i dag sætte kroner og ører på, hvad seksuel chikane og seksuelt krænkende arbejdsmiljøer koster, men vi kan indkredse omkostningerne og gøre opmærksom på, hvordan vi kan spare dem.

Udover at synliggøre de økonomiske omkostninger vil pjecen indeholde gode råd til, hvad du som tillidsvalgt kan gøre for at medvirke til et chikanefrit miljø, hvilket i sidste ende vil være godt for den enkelte medarbejder, men også for din arbejdsplads og samfundsøkonomien.

Download pjecen her

FIU-Ligestilling
2020