Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Seksuel chikane

Rapport om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane i Danmark

en del af det europæiske ASTRAPI*-projekt

Denne rapport er udført i oktober og november 2021, af Sabine Thulesen med
sparring af Susanne Fast Jensen, med henblik på at gøre status på seksuel chikane
på det danske arbejdsmarked. Data og viden er indsamlet under ASTRAPI-projektet, især siden efteråret 2020, af Susanne Fast Jensen.

I rapporten opsummeres lovgivning og regler, erfaringer og gode eksempler på
personalepolitikker, og andre forebyggende og håndterende indsatser, beskrives,
og derudover præsenteres en række anbefalinger til nye tiltag.

Rapporten er en ”landerapport” udført af FIU-ligestilling i ASTRAPI-projektet,
hvor fem andre EU lade også deltager: Bulgarien, Grækenland, Cypern, Spanien
og Belgien. De i alt seks landerapporters indhold analyseres med henblik
på at formulere en række fælles anbefalinger til forebyggelse af seksuel chikane.
Det kan være anbefalinger, de enkelte lande kan bruge, og/eller det kan
være anbefalinger til EU-kommissionen.

Der har det sidste år været megen debat og vidensindsamling i Danmark om
seksuel chikane på arbejdsmarkedet. I skrivende stund pågår 3-partsforhandlinger
med henblik på at finde nye løsninger, herunder ny lovgivning til forebyggelse.
Der er medtaget, hvad det tidsmæssigt er muligt fra regeringens såkaldte
14 punkts plan.

Rapporten findes på dansk og engelsk:

God læselyst,
FIU-ligestillingspartnerskabet.
1.12.21.

*ASTRAPI er et europæisk projekt, påbegyndt i 2019, som har til formål at udvikle
nye strategier, træningsmetoder og redskaber til forebyggelse af seksuel
chikane på arbejdspladsen.