Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Plads til os alle

”Plads til os alle – guide til tillidsvalgte om at skabe inkluderende kultur på arbejdspladsen”
Tekst af Susanne Fast Jensen, inspireret af input fra tillidsvalgte, og redigeret af Anette Wolthers, 37 sider, udgivet af FIU-Ligestilling i sommeren 2010.

Pjecen indeholder otte spørgsmål:
1) Hvordan kan jeg observere kulturen på min arbejdsplads?
2) Hvilke værdier gennemsyrer min arbejdsplads?
3) Hvad kan JEG (lige præcis JEG) gøre for, at kvinder kan få ligelig andel i arbejdspladsens ledelse og løn?
4) Hvordan er kulturen i de lande, mine kolleger kommer fra?
5) Hvordan skal jeg lære mine kolleger den danske kultur?
6) Hvorfor skal jeg arbejde på at skabe en inkluderende kultur på min arbejdsplads? Her er jo ingen, der bliver diskrimineret!
7) Er det overhovedet muligt at skabe ligestilling på min  arbejdsplads, i Danmark og i verden?
8) Har religion nogen betydning for kulturen på arbejdspladsen? Det er jo noget, der hører privatlivet til!

Til hvert af de otte spørgsmål er der opstillet gode råd og fif. Hvert kapitel afsluttes med en klumme om, hvor man kan finde mere om emnet.

Begrebet inklusion beskrives i indledningen. Her består det første trin i, at vi i mødet med hinanden bekræfter os selv og hinanden i vore identiteter. Men næste skridt er altid en udvidelse af perspektivet for inklusionen – om hvordan vi som mennesker med forskellige kulturbaggrunde sammen kan skabe en ny fælles kultur på arbejdspladsen. En kultur, som ikke er lig med den, vi kommer med, men som er dynamisk, moderne og kan rumme os alle – og udvider vores perspektiv.