Kategorier
Værktøjer & Materialer / Den danske model, organisering og medlemskommunikation Etnisk ligestilling

Ordbog – til inklusion af minoriteter i det faglige demokrati

Flere og flere med ikke-dansk baggrund arbejder på det danske arbejdsmarked. Det er afgørende for den danske model, at tillidsvalgte og medlemmer inkluderer kolleger med udenlandsk baggrund i det faglige arbejde og i arbejdspladsdemokratiet. Sprog kan være en udfordring. Ikke-mindst er de forskellige faglige termer en udfordring, da disse næppe står øverst på listen på sprogskoler mm.

I denne lille ”ordbog” har vi samlet nogle af de mest almindelige ord, der bruges i det danske faglige arbejde. Ordene er blevet oversat til de 5 sprog, der tales af flest med udenlandsk baggrund på det danske arbejdsmarked. Sprogene er tyrkisk, polsk, rumænsk, arabisk og engelsk. Formålet med ordbogen er at lette kommunikation om faglige rettigheder og pligter, således at vi kan medvirke til opbakning om den danske model og det danske velfærdssamfund.

Der er sikkert ord der burde være med, men som ikke er indfanget her. Der er også ord som, der er svære, måske umulige at oversætte helt korrekt til andre sprog, da ordene knytter sig til særlige danske institutioner og strukturer og ikke findes på andre sprog. Ordlisten er drøftet blandt tillidsvalgte flere gange og oversat af personer, der er vant til at oversætte for fagbevægelsen. Der kan komme en ”ny forbedret udgave”. Forslag/kommentarer modtages gerne. De kan sendes på mail til piha@danskmetal.dk.

Med håbet om at den kan lette kommunikationen med kolleger med minoritetsbaggrund.
FIU-ligestilling
Foråret 2018.

ordbog