Kategorier
Værktøjer & Materialer / Andre emner Etnisk ligestilling Kønsligestilling

Når en kvindelig flygtning bliver min kollega

når en kvindelig flygtning bliver min kollega

Når en kvindelig flygtning bliver min kollega
– 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet

Denne pjece henvender sig til danske arbejdspladser. Målgruppen er især arbejdspladsernes tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, men alle, der gerne vil arbejde proaktivt for at få kvindelige flygtninge til at trives og ligestilles på det danske arbejdsmarked kan med fordel læse med.

Hensigten med pjecen er at koncentrere sig om den særlige udfordring, det er at få kvindelige flygtninge og minoriteter integreret på arbejdsmarkedet med henblik på, at de kan blive selvforsørgede, aktive medborgere, der bidrager til, og trives i, det danske samfund.

Det giver mening at fokusere specifikt på flygtningekvinders trivsel på det danske arbejdsmarked, i det de sidste mange års integrationsarbejde især har fejlet, hvad minoritetskvinder angår. Integrationsarbejdet har fejlet, da der er mange udfordringer forbundet med dette arbejde. Nogle af disse udfordringer udelades her, ikke fordi de ikke er vigtige, men fordi fokus her udelukkende er på en indsats for at få ligestillet flygtningekvinder gennem en plads på det danske arbejdsmarked.

Pjecen er tænkt som et opslagsværk til dig, der skal være med at modtage, eller allerede har, modtaget, flygtninge- eller andre minoritetskvinder på arbejdspladsen. Derfor er den opdelt i 27 afsnit, der kan læses hver for sig, når der er et specifikt emne du vil være klogere på. Den kan også læses fra en ende af, når du står i den situation, at din arbejdsplads skal modtage en minoritetskvinde for første gang. Bagerst i opslagsværket findes en ordliste med væsentlige ord og begreber.

Med ønsket om, at flygtningekvinder kommer til at trives i, og bidrage til, det danske samfund – for vores alles skyld.

FIU-Ligestilling. December 2016.

Idé: Susanne Fast Jensen
Sammenskrevet af: Sofie Holst Stokfelt. Indlæg af: Lea Linstow, Anna Berg, Johanne Oline Brok, Susanne Fast Jensen og Sofie Holst Stokfelt