Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling

Modtagekultur på arbejdspladsen

– 15 råd til at sikre den gode modtagelse af etniske minoritetskollegaer 

Denne pjece henvender sig til arbejdspladser, der ønsker at skabe en god modtagekultur og have et særligt fokus på medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.
Undersøgelser viser, at de første 90 dage i ansættelsen er afgørende for medarbejderens fortsatte trivsel. Derfor er arbejdspladsens modtagekultur vigtig
– både for arbejdspladsen og for den nye medarbejder. Der er desuden behov for et særligt fokus på kvinder med flygtningebaggrund, da blot 10,4% af disse
er i beskæftigelse op imod 33,8% af mændene. Pjecen giver derfor forslag til, hvordan man som arbejdsplads bedst muligt kan modtage og fastholde denne gruppe.

Målgruppen for pjecen er især tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, men kan læses af alle, der gerne vil arbejde for en velfungerende og mangfoldig arbejdsplads.
Pjecen er tænkt som et opslagsværk, og er opdelt i 15 opmærksomhedspunkter, hvor hver side indeholder introduktion til en udfordring samt anbefalinger i form af ”gode råd og fif”. Pjecen indeholder desuden henvisninger til, hvor der kan findes mere viden.

Med ønsket om at skabe arbejdspladser med god modtagekultur og derved bidrage til den fremtidige integration,
FIU-Ligestilling, November 2018

Download pjecen her